Welkom in Huis Madou, hart van steden en gemeenten

Begin 2019 verhuisden VVSG, OVSG en GSD-V naar Huis Madou. Alle drie hebben we onze specifieke expertise, maar onze leden en klanten zijn dezelfde: de lokale besturen en al wie voor hen werkt. Die lokale besturen staan centraal. Daarom maken we van Huis Madou samen het ‘hart van steden en gemeenten’. Een open ontmoetingsplek, een plek om samen te werken, om deskundige informatie te krijgen of ervaringen te delen over een van de lokale beleidsdomeinen. Een écht huis van vertrouwen ook: de dienstverlening die je krijgt, of dat nu online is of via een afspraak of vormingsmoment, is kwaliteitsvol en stevig onderbouwd. Huis Madou is strategisch gelegen in Brussel. Je bent er meer dan welkom! ​

IN HUIS MADOU VIND JE OOK DEZE ORGANISATIES

HOE BEREIK JE ONS?

Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel

 

Bekijk hier het multimodaal toegangsplanHierin vind je alle manieren waarop je Huis Madou kan bereiken, en dit voor alle beschikbare vervoermiddelen (te voet, per fiets, trein, tram, bus, taxi, auto). 

Sinds kort bevindt zich een publieke parking in de Korte Noordstraat. Deze is nog niet opgenomen in het bovenstaand multimodaal toegangsplan.

Met het openbaar vervoer

Huis Madou is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Metrostation Madou bevindt zich op 1 minuut wandelen en het treinstation Brussel-Centraal op 11 minuten wandelen. Bekijk hier een suggestie voor een wandelroute van Brussel-Centraal naar Huis Madou.

  • Volg in het station Brussel-Centraal de pijlen naar de uitgang ‘Putterij’
  • Wandel de Putterij op en volg verder de Koloniënstraat naar boven. Sla 200m verder de Jonkersstraat in
  • Steek de Koningsstraat over en wandel via het plein (met het standbeeld) de Ijzerenkruisstraat in.
  • Op het einde van de Ijzerenkruisstraat sla je op een rondpunt (Surlet De Chokierplein) linksaf de Bischoffsheimlaan in.
  • Huis Madou is het eerste gebouw op de linkerkant. (Bischoffsheimlaan 1-8)

Met de fiets

Kom naar Huis Madou met de fiets. Je kunt je fiets makkelijk en veilig parkeren. 

  • Plooifietsen parkeren in een afgesloten ruimte aan het onthaal op het gelijkvloers.
  • De fietsenstalling bevindt zich in de ondergrondse parkeergarage op de hoek van de Noordstraat met de Congresstraat.
  • Bij aankomst aan de slagboom, druk je op de knop ‘onthaal’ en meld je je aan aan de praatpaal. De fietsenstalling is meteen zichtbaar bij het binnenrijden.
  • Neem vervolgens de lift naar de vijfde verdieping.
  • De poort opent automatisch bij het naar buiten rijden.

  Toegankelijkheid voor mensen met een beperking

  Met de auto

  • Huis Madou telt twee voorbehouden parkingplaatsen in de ondergrondse parking voor mensen met een fysieke beperking.
  • Reserveer vooraf je parking (via mail: [email protected] of telefonisch: 02/211 55 00 (VVSG) of 02/506 41 50 (OVSG)
  • Je bereikt de ondergrondse parking via de Noordstraat. Bij aankomst aan de slagboom, druk je op de knop ‘onthaal’ en meld je je aan aan de praatpaal/parlofoon. De parkingsplaatsen (naar analogie met eerste bolletje) bevinden zich recht voor je bij het binnenrijden.
  • Via een licht hellend aangepast vlak bereik je de lift. Huis Madou bevindt zich op de vijfde verdieping.

   

  Te voet

  • De ingang van Huis Madou heeft een automatische deur en bevindt zich aan de Bischoffsheimlaan 1-8. Meld je aan de receptie en neem de lift naar de vijfde verdieping.

  En verder…

  • Huis Madou heeft op elke verdieping aangepast sanitair. 
  • Er is een onderrijdbare balie en aangepaste koffiecorner. 
  • De breedte van de doorgangen en vergaderzalen is aangepast.
  • Voor mensen met een visuele beperking zijn er markeringen op de trappen en contrasten op de plinten en deuromlijstingen.
  • De hoogte van de parlofoon en de zaalinfoschermen zijn aangepast.

   

  Camerabewaking

  De KDV Huis Madou maakt gebruik van een continue camerabewaking.

  De camerabewaking dient om:

  • De gebruikers van Huis Madou te beschermen tegen schade en diefstal (veroorzaakt door derden, eigen personeelsleden, bezoekers, leveranciers, …);
  • het personeel en andere gebruikers van Huis Madou te vrijwaren van mogelijke confrontaties met inbrekers;
  • informatie te verschaffen die de politie in staat stelt om misdrijven en ordeverstoring op te sporen en te vervolgen.

  De gegevens die voortvloeien uit het cameratoezicht worden niet gebruikt op een wijze die onverenigbaar is met de hierboven opgesomde finaliteiten. Het bekijken van beelden in real time heeft uitsluitend het doel om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijven, schade of ordeverstoring.

  De beslissing tot het plaatsen van een of meer bewakingscamera’s in een voor het publiek toegankelijke besloten plaats (5e verdieping), alsook voor de voor het publiek niet toegankelijke plaatsen (6e en 7e verdieping), worden genomen door de verantwoordelijke voor de verwerking, in casu de voorzitter van de KDV of zijn gedelegeerde. Hij wijst een beheerder aan die de beelden in real time bekijkt en opneemt, zijnde de Facility Manager ([email protected] ). De camera’s zijn aangegeven bij de FOD en dit wordt jaarlijks herbekeken.

  De personen die toegang hebben tot de beelden gaan vertrouwelijk en integer om met de kennis die zij hierdoor opdoen, in het bijzonder met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van de gefilmde personen. In geval van overtreding zijn de strafbepalingen uit de camerawet en uit de privacywetgeving van toepassing.

  De verantwoordelijke voor de verwerking kan de opgenomen beelden aan de politiediensten of de gerechtelijke overheden overdragen indien hij feiten vaststelt die een misdrijf kunnen vormen en de beelden kunnen bijdragen tot het bewijzen van die feiten en het identificeren van de daders. Hij moet de opgenomen beelden overdragen aan de politiediensten indien deze hierom verzoeken in het kader van hun opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie en de beelden het vastgestelde misdrijf betreffen.

  Indien de beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf of van schade of tot het identificeren van een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer, worden zij maximaal 7 kalenderdagen bewaard en daarna onherroepelijk verwijderd.
  Als je het recht van inzage, verbetering, aanvulling, beperking of verwijdering van opgenomen beelden wenst uit te oefenen, richt je een gemotiveerd verzoek aan [email protected] waarbij de aanvraag voldoende gedetailleerde aanwijzingen moet bevatten om de betrokken beelden te lokaliseren.